Audit a auditorské služby

Provádíme audit, poskytujeme komplexní auditorské služby a s tím související poradenství.

  • statutární audit obchodních společností – klienti, u kterých je povinnost ověření účetní závěrky auditorem dána zákonem.
  • dobrovolné audity obchodních společností – zvyšuje důvěryhodnost účetních výkazů a tím i důvěryhodnost vůči třetím stranám (banky, dodavatelé …).
  • kontrola hospodaření územních samosprávných celků
  • audit neziskových organizací
  • audit dotací a projektů ze strukturálních fondů EU – použití a vyúčtování prostředků poskytnutých z EU na konkrétní účely
  • další ověřování dle přání a potřeb klientů
Veškeré naše služby jsou poskytovány jak v oblasti Českých účetních standardů, tak i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

 

Naši auditoři působí v oblasti auditu již od roku 1991. Základem naší práce jsou nejen dlouholeté zkušenosti, ale i vysoká odborná kvalifikace a objektivnost. Všichni auditoři naší společnosti se neustále vzdělávají a proškolují v novinkách v oblasti daní a účetnictví.Kompetence naší auditorské společnosti není omezena pouze na potvrzování správnosti ročních účetních závěrek. Poskytujeme i všechny související služby, které si náš zákazník přeje. Naši auditoři jsou zároveň i daňoví poradci, s klientem tedy řešíme problematiku komplexně i z daňového hlediska.

Auditorské služby poskytuje naše společnost po celé České republice. Při výkonu našich služeb se soustředíme zejména na spokojenost našeho zákazníka. V průběhu auditu doporučujeme zlepšení a zavedení vnitřních kontrolních mechanismů. Tyto umožní snížit rizika chyb a podvodů v rámci organizace klienta.

Audit

Audit provádíme po dohodě s klientem jako průběžný nebo celoroční s cílem předcházet problémům. Audit je prováděn za přítomnosti odpovědného auditora, který je připraven poskytnout klientovi profesionální poradenské služby. Dokážeme Vám nabídnout i specifické služby dle Vašich potřeb. To vše za příznivé ceny. Audity provádíme v souladu se směrnicemi a metodikami stanovenými Komorou auditorů ČR a Mezinárodními auditorskými standardy. Dbáme na dodržování legislativních norem a profesních předpisů.

Pokud byste si chtěli přečíst více o tom, co je to audit, doporučujeme například tyto odkazy: