Outsourcing informačního systému

Klientovi nabízíme úplné či částečné provozování ekonomického informačního systému EKOPRAKTIK na našem technickém vybavení formou outsourcingu. Způsob a tvar předávaných výstupů a jejich četnost má klient možnost nejen definovat, ale v průběhu užívání po dohodě i pružně měnit. Jednoduchým příkladem může být kompletní vedení mzdové agendy klienta na našem technickém a programovém vybavení (včetně komunikace s bankami a státními institucemi). Komplexnějším příkladem je zajištění úplných účetních a ekonomických informačních služeb pro klienta na našem technickém a programovém vybavení.

Klientovi je zajištěn přístup přes internet k našemu technickému vybavení a ten tak má možnost přístupu v kteroukoliv dobu (v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu) k ekonomickému informačnímu systému, ze kterého může libovolně čerpat potřebné informace nebo zadávat potřebné vstupní údaje. Klientovi tak odpadá kompletní starost o nákup vybavení a provoz ekonomického systému. To umožní naplno se věnovat svému podnikání a sníží nutné náklady na ekonomický systém. Na rozdíl od externího vedení účetnictví ale v rámci outsourcingu získává možnost přístupu do ekonomického systému v jakoukoliv dobu a tím možnost kdykoliv čerpat ze systému všechny potřebné informace.

Outsourcing informačního systému nabízíme po celé České republice.

VÝHODY OUTSOURCINGU:

 • profesionalita a rychlost
 • jistota, že prováděné činnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy ČR pro tuto oblast
 • přesně dohodnuté smluvní podmínky
 • nepřetržitá dostupnost poskytovaných služeb
 • okamžitá dostupnost náhradních systémů a řešení
 • nižší materiální náklady (nepořizujete vlastní server, neplatíte elektřinu a další náklady)
 • úspora mzdových nákladů (neplatíte účetní a jiné ekonomické pracovníky, IT správce)
 • diskrétnost
 • přenesení odpovědnosti za případné chyby a nedostatky ve zpracování na jiný subjekt
 • eliminace nebezpečí úniku citlivých dat (přístup k datům mají zajištěn jen pověření pracovnici klienta)
 • možnost zastupování při kontrolách a veškerých jednáních před orgány státní správy
Outsourcing

Pokud byste si chtěli přečíst více o tom, jak Vám může outsourcing pomoci, doporučujeme například tyto odkazy: