Vedení účetnictví a mezd

Naše společnost poskytuje komplexní účetní, mzdové a daňové služby a to od vkládání dat až po dodání výkazů a zpráv pro management, banky a uživatele účetních informací. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i příspěvkovým a neziskovým organizacím. Naše služby poskytujeme zejména v Brně a okolí a v jihomoravském kraji. Našim klientům nicméně nabízíme naše služby po celé České republice.

V oblasti účetního servisu zajišťujeme zejména tyto služby:

Vedení podvojného účetnictví

 1. zpracování prvotních účetních dokladů,
 2. formální kontrola účetních odkladů,
 3. zpracování hlavní knihy,
 4. zpracování pokladních knih,
 5. knih pohledávek a závazků,
 6. evidenci dlouhodobého hmotného majetku,
 7. evidenci drobného majetku,
 8. záznamní povinnost pro DPH,
 9. zpracování přiznání k DPH a ostatním daním,
 10. měsíční účetní závěrky,
 11. zpracování roční účetní závěrky včetně přílohy,
 12. zpracování rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 13. zpracování daňového přiznání,
 14. zpracování intrastatu,
 15. zpracování kontrolního hlášení.
Vedení účetnictví

Vedení mzdové agendy

 1. komplexní zpracování mzdové agendy jak pro malé tak i pro velké organizace,
 2. zpracování personální agendy (pracovních smluv, DOOP …),
 3. vyhotovení platebních příkazů jak pro daňové orgány, tak pro sociální a zdravotní pojišťovny,
 4. vyhotovení přehledu pro sociální a zdravotní pojištění,
 5. zastupování při jednáních a kontrolách s orgány zdravotního a sociálního pojištění,
 6. roční zúčtování daně,
 7. elektronické přihlašování a odhlašování zaměstnanců,
 8. elektronické podání evidenčních listů důchodového zabezpečení.
Vedení účetnictví

Cena za poskytnuté služby

Cena za poskytnuté služby je stanovena paušální částkou. Výše paušálu pak závisí na šíři využívaných služeb, způsobu vedení účetnictví, počtu pracovníků a počtu dokladů.

Máte-li zájem o konkrétní cenovou nabídku, kontaktujte nás.

Internetové vedení účetnictví

Moderní technologie IT nám umožňují zpracování prvotních dokladů přímo ve Vaší firmě a pak jejich následné zaúčtování. Prvotní doklady jako například faktury odběratelské, pokladní doklady, příjemky, výdejky, objednávky jsou pořizovány přímo ve Vaší firmě a následně proúčtovány naší společností. V případě outsourcingu informačního systému je informační systém umístěn na serveru přímo ve Vaší firmě nebo na našich serverech. Informační systém zpracovává data okamžitě (on-line), takže uživatelé mají v každém okamžiku přehled o aktuálním stavu hospodaření společnosti.

Outsourcing účetnictví

Tato varianta představuje zpracování (zaúčtování) dat ve Vaší firmě našim pracovníkem nebo kombinací varianty našich a vašich pracovníků.

Výhody spolupráce s naší společností

 • částečné nebo kompletní zpracování účetní a/nebo mzdové agendy
 • zpracování agendy daně z přidané hodnoty (ověření úplnosti a správnosti daňových dokladů)
 • průběžné sledování a včasné upozornění na splatnost záloh a doplatků daní
 • vedení účetnictví pod stálým dohledem odborníků (daňového poradce a auditora)
Již při nastavování systému, ale také při vlastním zpracování dokladů, je účetnictví pod dohledem odborníků tak, aby došlo ke splnění zákonných požadavků na vedení účetnictví a zároveň aby účetnictví sloužilo pro potřeby vedení společnosti. Vedení účetnictví naší společností vede k předcházení a včasnému odhalení případných komplikací při zpracování účetní agendy.

Pokud byste si chtěli přečíst více o účetnictví, doporučujeme, tyto odkazy: