Konsolidace účetní závěrky

Povinnosti sestavování konsolidovaných účetních závěrek

Novela zákona o účetnictví ve znění zákona č. 221/2015 Sb., částka 92 ze dne 10.9.2015 přinesla zásadní změnu týkající se povinnosti sestavování konsolidovaných účetních závěrek. Z praxe je nám známo, že mnoho účetních jednotek si toho zatím ani nevšimlo a bývá pro ně poněkud překvapující informace, že asi „spadnou“ do této povinnosti.

Konsolidující účetní jednotkou se podle §22, odst. 2 zákona o účetnictví rozumí „účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný vliv podle odstavce 4.“ Stručně řečeno, jde o obchodní společnost, která má dceřiné podniky, které ovládá, aniž se zde budeme podrobněji věnovat problematice ovládání. Jen zde připomeneme, že ovládání nemusí být založeno na procentech podílu na základním kapitálu, v určitých situacích můžeme ovládat i s 30% a neovládat ze 60%.

Kdo tedy spadá do konsolidačního celku

Níže uvedené limity budeme vyhodnocovat z účetních jednotek spadajících do konsolidačního celku, tedy mateřského podniku a ovládaných dceřiných podniků, které byly zahrnuty do konsolidačního celku. Jinak řečeno, do výpočtu limitu nebudeme zahrnovat ty ovládané dceřiné podniky, které jsou účetními jednotkami, které nemusí být zahrnuty do konsolidačního celku v případech vymezených v § 22 zákona o účetnictví – nejedná se o konsolidované účetní jednotky.

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku mají:

 • malé skupiny účetních jednotek v případě, kdy je některá účetní jednotka ve skupině subjektem veřejného zájmu,
 • střední skupiny účetních jednotek a
 • velké skupiny účetních jednotek.

Malou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

 • netto aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 • čistý obrat 200 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Střední skupinou účetních jednotek je ta, která není malou skupinou účetních jednotek a sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

 • netto aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Velkou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě překračuje k rozvahovému dni alespoň 2 hraniční hodnoty stanovené pro střední skupinu účetních jednotek.

Další informace je možné získat z odborných článků Ing. Lubomíra Harny, které naleznete zde.

Naše společnost nabízí:

 • Konsolidační software, který Vám umožní zpracovat konsolidované výkazy a dokumentaci úprav
 • Poradenskou činnost při zpracování konsolidované účetní závěrky
 • Pomoc při zpracování prvotních podkladů pro konsolidaci účetní závěrky
 • Zpracování konsolidačních pravidel
 • Zpracování přílohy konsolidované účetní závěrky
 • Ověření konsolidované účetní závěrky.

Pro bližší informace ohledně pomoci s konsolidací účetní závěrky prosím pokračujte na stránku s nabídkou.

Nabízíme zdarma k zaslání konsolidační pravidla, konfirmační formulář vzájemných vztahu + pokyny k vyplňování konfirmačního formuláře. V případě zájmu o tyto materiály pokračujte na tuto stránku.