používání cookies

Zásady používání cookies

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Jako cookie se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

Jaké soubory cookie používáme:

Jak zakázat používání souborů cookies?

Způsob se liší dle vámi používaného prohlížeče:

Jeden z možných nástrojů pro správu souborů cookie  https://www.youronlinechoices.com/cz/