Pomoc s konsolidací účetní závěrky

Vzhledem k tomu, že novelou zákona o účetnictví došlo k výraznému snížení limitů pro vznik povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku, snaží se odborníci na tuto problematiku pomáhat podnikové praxi při řešení tohoto úkolu.

Pokud patříte mezi mnoho těch, kteří musí letos poprvé sestavit konsolidovanou účetní závěrku vzhledem ke sníženým limitům, dovolujeme si Vám nabídnout určitou pomoc.

V současné době dochází k propojení dvou aktivit v této oblasti – aktivit ze strany našeho účetního servisu (portál www.ucetni-servis.eu)  a aktivit dalšího předního odborníka v této oblasti – Ing. Lubomíra Harny (portál www.hm-group.cz).

V současné době nabízíme speciální software pro konsolidovanou účetní závěrku.

Použití tohoto software bude samozřejmě vyžadovat také znalosti v této problematice. Z tohoto důvodů si dovolujeme v současné době nabídnout také alternativní pomoc:

  • zpracování konsolidované účetní závěrky „na klíč“ – k tomu postupně vytváříme tým pracovníků, pro zvládnutí případného většího zájmu. Toto zpracování zastřešuje firma HM Group s.r.o.,
  • v případě potřeby též zajištění ověření konsolidované účetní závěrky auditorem, které je povinné. Určitou výhodou v tomto případě je, že auditor je s námi ve spojení již při sestavování konsolidované účetní závěrky, čímž se proces auditu stává efektivnější. Toto ověření zastřešuje firma Daně & audit s.r.o.

V případě, že Vás tato nabídka jakkoliv zaujala, můžete nás kontaktovat na adrese harna@hm-group.cz, případně přes kontakty na portálu www.ucetni-servis.eu. Využít můžete také kontaktní formulář.

Těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.